Senzory Internetu věcí (IoT), uplatnitelné v různých oborech

 

Zemědělství

Půdní vlhkost, směr a síla větru, salinita půdy, teplota, vlhkost a tlak, srážky

 

Smartmetering

Měření spotřeby vody, elektrické emergie a plynu

 

Enviromentání měření

Měření CO2, teploty, relativní vlhkosti ovzduší, směr a síla větru, tlak

 

Ochrana bezpečnosti

Čtečky RFID, Detekce vzniku legionely, monitoring kvality potravin, léků a biologických vzorků

 

 

                              

 

 

   Prezentace uplatnění senzorů v praxi